Splošni pogoji poslovanja

Presentia d.o.o. (v nadaljnjem besedilu "ponudnik") je svojim strankam (v nadaljnjem besedilu "naročnik") dolžan priskrbeti razumljiva pravila o uporabi našega spletnega servisa.

Naročniki ponudnikovih storitev se morajo strinjati s spodaj navedenimi pogoji oziroma členi. Ponudnik si pridržuje pravico do sprememb spodaj navedenih členov brez predhodnega obvestila. Spremembe o pogojih poslovanja bodo v vsakem trenutku dostopne na naši spletni strani, naročnikov ne bomo o tem posebej obveščali. Naročnike bomo o vseh spremembah splošnih pogojev obveščali samo preko naše spletne strani www.presentia.si in ne preko ostalih metod obveščanja.

V primeru spremembe določenih členov Splošnih pogojev poslovanja, bo sprememba razvidna z datumsko oznako izvedbe spremembe na dnu Splošnih pogojev, ter z oznako člena, ki je bil spremenjen. Občasno posodobimo člene o pogojih poslovanja in ko to storimo, tudi ustrezno spremenimo datum zadnje spremembe. V primeru, da nadaljujete z uporabo naših storitev, se smatra, da v celoti razumete in se strinjate s spremembami.

1. Člen: Cenik
Objavljene cene na spletnih straneh www.presentia.si so v EUR. Cene naših storitev so objavljene na naših spletnih straneh in se lahko spremenijo kadarkoli  in brez vnaprejšnjega opozorila.

2. Člen: Plačilni pogoji

 1. Za uporabo naših storitev je potrebno predplačilo za časovno obdobje uporabe naših storitev. Podatki za plačilo bodo posredovani na naročnikov kontaktni elektronski naslov. Naročene storitve bodo aktivirane, ko prejmemo nakazilo oziroma potrdilo o uspešno izvedenem nakazilu. Račun se bo glasil na lastnika uporabniškega računa v naročniškem centru, torej na podatke, ki jih vnesete ob naročilu in bo poslan na vaš elektronski naslov.
 2. Pravice in obveznosti iz naročniškega razmerja nastopijo z dnem, ko so naročniku posredovani podatki za uporabo naročenih storitev. Podatki bodo posredovani na naročnikov kontaktni elektronski naslov.
 3. Naročnik bo svoje obveznosti iz naročniškega razmerja poravnal v roku označenem na predračunu in na pravilen sklic. V primeru, da želite spremeniti plačilno obdobje, nam sporočite vsaj 10 dni pred iztekom zakupljenega obdobja preko Naročniškega centra.
 4. Vsa vplačila so nepovračljiva, razen če se ponudnik odloči drugače.
  Naročnik je dolžan v celoti poravnati vse obveznosti do ponudnika, nastale do dne prekinitve naročniškega razmerja. Le to mora biti opravljeno preko Naročniškega centra.
 5. Pridržujemo si pravico, da 14 dni po poteku zakupljenega obdobja storitev ukinemo, v kolikor ne prejmemo plačila ali vsaj potrdila, da je storitev plačana ter odstranimo celotno vsebino na strežniku.
 6. Obveznosti naročnika nastale iz dodatnih ponudnikovih storitev se prištejejo obveznostim iz naročniškega paketa in se fakturirajo skupaj.
 7. Ponudnik si pridržuje pravico do spremembe cen in lastnosti (specifikacije) paketov. Spremembe nastopijo v veljavo v naslednjem obračunskem obdobju.
 8. Če pride do napačnega zneska, ima ponudnik pravico znesek popraviti in je dolžan o tem naročnika obvestiti. Naročnik v celoti razume in se strinja, da mora plačati popravljeni znesek.
3. Člen: Zlorabe strežnika
Ponudnik smatra spodaj navedena dejanja kot zlorabo vendar ne omejeno na:
 1. Nepooblaščena ali nedovoljena uporaba strežnika (branje, pisanje in izvajanje izven domače lastne mape).
 2. Prekomerno izkoriščanje zmogljivosti strežnika (CPU, ram, trdi tisk ...).
 3. Uporaba škodljivih skript (skripte ne smejo vsebovati varnostnih lukenj),
 4. Uporaba strežnika za testiranje skript,
 5. Pri delu s cronjob(-i), ki omogočajo izvajanje funkcij ob določenem času, je prepovedano prepogosto izvajanje funkcij,
 6. Prekomerno pošiljanje elektronske pošte. V primeru, da pošiljate sporočilo več kot 50-im prejemnikom, je potrebno med pošiljanjem uporabljati zakasnitve. Primer:
  Če uporabljate skripto: pošljite sporočilo 10-tim prejemnikom, nato naj skripta vsaj 20 sekund počaka, itd,
 7. Če uporabljate e-poštni odjemalec na osebnem računalniku (recimo Outlook): pošljite sporočilo hkrati največ 50-im prejemnikm in nato nekaj minut počakajte, itd,
 8. V roku 24 ur lahko pošljete e-poštno sporočilo največ 2.000 prejemnikom,
 9. Pošiljanje elektronske pošte na naključne naslove (spam),
 10. Uporaba strežnika v zlonamerne namene,
 11. Kršenje avtorskih pravic,
 12. V kolikor uporabljate večje število MySQL baz, FTP, itd., kot je določeno za posamezen paket,
 13. Nadaljnja prodaja delov zakupljenega prostora brez predhodnega dogovora,
 14. Naročnik v celoti razume in se strinja, da vsakršno povzročeno škodo in posledične dodatne stroške v celoti poravna sam v roku 14 dni od nastanka,
 15. Za zlorabo se šteje tudi neredno posodabljanje skript z varnostnimi popravki, če bi to kakorkoli vplivalo na delovanje strežnika.
4. Člen: Odgovornosti in dolžnosti naročnika
 1. Naročnik v celoti razume in se strinja, da na zakupljen prostor ne bo prenesel vsebine ali povezav na:
  • vsebino, ki je nezakonita, nasilna, obrekljiva, opolzka,moralno vprašljiva ali kakorkoli sporna,
  • vsebino, ki vsebuje viruse ali sovražne računalniške programe, warez, itd.,
  • vsebino, ki je namenjena kriminalnim dejanjem ali združbam, zaščitenim znamkam, patentom, avtorskim pravicam ali drugo intelektualno lastnino,
 2. Naročnik v celoti razume in se strinja, da na zakupljen prostor na strežniku, ne bo prenesel in uporabljal več kot tri (3) Magento trgovine ali drugih skript, katere prekomerno obremenjujejo strežnik.
 3. Naročnik v celoti razume in se strinja, da če zahteva zamenjavo strežnika, da bo celotno vsebino v celoti in na lastne stroške prenesel na drugi strežnik ter si ponovno nastavil vse nastavitve vezane na račun spletnega gostovanja. Le-to bo opravil v roku 72 ur po aktivaciji računa za spletno gostovanje ter prejemu novih podatkov za uporabo storitev na drugem strežniku,
 4. Ponudnik ima pravico pregledovanja naročnikove celotne vsebine na zakupljenem prostoru,
 5. Naročniki, ki bodo odprli anonimni FTP dostop, so samiodgovorni tako za vsebino, kot za varnost strežnika,
 6. Naročnik v celoti razume in se strinja, da v celoti odgovarja za vsebino na zakupljenem prostoru,
 7. Naročnik v celoti razume in se strinja, da se mu onemogoči nadaljnja uporaba spletnega gostovanja, če prekorači zakupljeni prenos podatkov oziroma preseže zakupljeni strežniški prostor,
 8. Naročnik v celoti razume in se strinja, da če bo uporabljal kakršnekoli skripte in programe, da jih bo redno posodabljal in skrbel za lastno in varnost celotnega strežnika,
 9. Naročnik v celoti razume in se strinja, da vsakršno povzročeno škodo in posledične dodatne stroške v celoti poravna sam v roku 14 dni od nastanka,
 10. Naročnik se obveže, da bo skrbel za ažurnost e-poštnega naslova v Naročniškem centru in hkrati razume, da se se vsa e-pošta poslana na njegov e-poštni naslov smatra kot prejeta v primeru, da e-poštni naslov ni bil ažuriran,
 11. Naročnik se obveže, da bo skrbel za ažurnost kontaktnih podatkov in da bo redno spremljal primarni predal elektronske pošte, ki je naveden v kontaktnih podatkih v Naročniškem centru,
 12. Naročnik v celoti razume in se strinja, da vsa komunikacija med ponudnikom in naročnikom poteka izključno po elektronski obliki, če se ponudnik ne odloči drugače. Za kontaktni e-poštni naslov ponudnika se smatra: podpora@presentia.si , za kontakti e-poštni naslov naročnika pa naslov vpisan v uporabniškem profilu v Naročniškem centru.
5. Člen: Registracija, prenos in podaljšanje domene
 1. Naročnik v celoti razume in se strinja z Arnesovimi s splošnimi pogoji za .si domene, ki so objavljeni na strani http://www.arnes.si/domene/dokumenti.html.
 2. Naročnik v celoti razume in se strinja s pravili postopka ARDS, ki so objavljeni na strani http://www.arnes.si/domene/ARDS.
 3. Naročnik v celoti razume in se strinja s splošnimi pogoji za ostale domene, ki so objavljeni na strani https://joker.com/index.joker?mode=page&page=terms_cond in http://manage.directi.com/servlet/ViewAgreementServlet?requestfor=customerdomainagreement&pgaction=back ,
 4. Naročnik v celoti razume in se strinja, da lahko naroči prenos domene samo, če je lastnik domene, ima dostop do administrativnega e-poštnega naslova oziroma posedujete EPP avtorizacijski ključ in da je domena vsaj še 10 dni registrirana.
 5. V primerih, ko ponudniku domene zaradi objektivnih razlogov ne uspe registrirati, se znesek registracije domene povrne naročniku, zmanjšan za znesek manipulativnih stroškov, ki znašajo 5€+DDV za vsako neuspešno registrirano domeno.
6. Člen: Trajanje storitev
 1. Po izteku plačilnega obdobja se gostovanje podaljša za enako plačilno obdobje. V kolikor ne želite podaljšati gostovanja, nas morate obvestiti vsaj 10 dni pred iztekom plačilnega obdobja. V nasprotnem primeru ste dolžni poravnati znesek, ki je predviden za plačilno obdobje.
 2. Lastniki domen, ki so registrirane pri ponudniku, prejmejo pred njenim potekom račun ali obvestilo na elektronski naslov, ki je naveden v Naročniškem centru kot naročnikov e-poštni naslov. Domena oziroma domene bodo podaljšane za enako časovno obdobje, kot so bile zakupljene ob naročilu, če se naročnik ne odloči drugače.
7. Člen: Omejitev oziroma prekinitev naročniškega razmerja
 1. Naročnik v dogovorjenem roku ni v celoti poravnal obveznosti do ponudnika. Ponudnik predhodno obvesti naročnika na kontaktni elektronski naslov, ki je vnešen v Naročniški center.
 2. Naročnik je ponudniku posredoval napačne oziroma zavajajoče informacije.
 3. Naročnik v celoti ali deloma ne upošteva 1. člen, 2. člen, 3. člen in 4. člen.
 4. Naročnik lahko gostovanje kadarkoli prekliče oziroma to stori najkasneje vsaj 10 dni pred potekom zakupljenega obdobja. Preostalega denarja ne vračamo, razen če se izjemoma tako odločimo.
8. Člen: Odškodnine in nadomestila
 1. Naročnik v celoti razume in se strinja, da ponudnika storitev, njegovih strank ter zaposlenih ne bo terjal ali držal odgovornih za kakršnokoli škodo, ki bi nastala z uporabo ali nezmožnosti uporabe storitev ter za kakršnokoli škodo, ki bi nastala v povezavi s storitvami ponudnika storitev.
 2. Naročnik v celoti razume in se strinja, da je uporaba ponudnikovih storitev na lastno odgovornost in da bo sam odgovoren za posledice uporabe ponudnikovih storitev.
9. Člen: Odgovornosti in dolžnosti ponudnika
 1. Ponudnik se obvezuje, da bo skrbel za:
  • nemoteno delovanje strežnika/strežnikov,
  • smotrno in pravočasno posodabljal programsko opremo,
  • naročnika obvestil o pomembnih posodobitvah,
  • v najkrajšem možnem času odpravil nastale napake,
  • visok nivo varnost podatkov.
 2. Ponudnik zagotavlja možnosti vklopa programske opreme, katera je pri paketih za spletno gostovanje označena kot "opcijsko" zgolj in samo na določenih strežnikih.
 3. Ponudnik ne odgovarja za pravilnost podatkov, ki jih kdorkoli pošlje na/iz strežnika.
 4. Ponudnik ne odgovarja za noben izgubljen ali poškodovan podatek na strežniku.
 5. Ponudnik ne odgovarja za posredno ali neposredno nastalo škodo z uporabo naših storitev.
 6. Ponudnik zanika vsako odgovornost za škodo povzročeno vendar ne omejeno na:
  • škodo ali odgovornost nastalo zaradi izpada strežnika/strežnikov,
  • škodo ali odgovornost nastalo zaradi povečanja odzivnega časa,
  • škodo ali odgovornost nastalo pri neprenosu ali napačnem prenosu podatkov,
  • škodo ali odgovornost nastalo zaradi nepooblaščenega posega,
  • škodo ali odgovornost nastalo zaradi kakršnegakoli (hekerskega) napada,
  • škodo ali odgovornost nastalo zaradi nesprejete elektronske pošte ali napake e- poštnega strežnika,
  • škodo ali odgovornost nastalo zaradi naravnih in višjih dejavnikov.
 7. Ponudnik ne daje garancije, da bodo naše storitve:
  • ustrezale naročnikovim zahtevam in potrebam,
  • neprestano delovale 24/7 (24 ur na dan, 7 dni na teden),
  • Ponudnik storitev ne bo odgovoren za nobeno škodo, ki bi jo uporabnik utrpel.
  • Ponudnik storitev ne bo odgovoren za izgubo podatkov, prekinitve v delovanju storitev ter kakršenkoli izpad ali izgubo podatkov, do katere je prišlo po krivdi tretje osebe, ponudnika storitev, njegovih strank ali zaposlenih. Ponudnik storitev si pridržuje pravico do spremembe teh pogojev uporabe.
10. Člen: Kršitev pogojev poslovanja
 1. Naročnik v celoti razume in se strinja, da si ponudnik pridržuje pravico do ustreznih ukrepov, ki bi bili nujni ob kršitvah zgoraj navedenih členov, npr. takojšnja omejitev oziroma (začasno) zaprtje naročnikovega uporabniškega imena v Naročniškem centru, dostopa do zakupljenega spletnega prostora in dostopa do nadzorne plošče, brez predhodnega opozorila in brez povračila denarja.
 2. Naročnik se zavezuje, da bo varoval svoja gesla in ostale zaupne podatke, ki se nanašajo na njegov uporabniški račun ter nas v primeru nepooblaščenega ali domnevnega posega v njegov uporabniški račun takoj oz. najkasneje v roku 24 ur obvestili, vključujoč krajo in izgubo podatkov, spremembo gesla ali ostale varnostne informacije.
11. Člen: Sprememba paketa gostovanja
 1. Naročnik v celoti razume in se strinja, da ponudnik zaračuna menjavo paketov spletnega gostovanja znotraj istega strežnika v vrednosti 20€. Samo na zahtevo naročnika.
 2. Naročnik v celoti razume in se strinja, da ponudnik zaračuna prenos paketov(prenos gostovanja) iz strežnika na drug strežnik v vrednosti 60€. Samo na zahtevo naročnika.
12. Člen: Varovanje podatkov in piškotki
 1. Varovanje podatkov:
  Osebni podatki uporabnikov portala Presentia.si so strogo varovani. Podjetje Presentia d.o.o. je v skladu z Zakonom o varstvu osebnih podatkov zavezano k varovanju osebnih podatkov.
  Za potrebe poslovnega procesa presentia.si zbira in hrani naslednje podatke :

  Naziv podjetja, Ime in Priimek, Naslov, Elektronski naslov, Telefon, Šifrirano geslo, IP številka
  Podjetje Presentia ne hrani nobenih podatkov o kreditnih karticah svojih uporabnikov. Za točnost podatkov, katere vnesejo uporabniki ne odgovarjamo.
  Podjetje Presentia osebnih podatkov v nobenem primeru ne bo predal tretjim osebam, razen v izjemnih primerih, kjer za podatke zaprosi sodišče ali drug uradni organ.

 2. O piškotkih

  Zakaj so piškotki sploh pomembni ?

  Piškotek je zelo kratko besedilo, katero spletna stran ob vašem obisku pošlje brskalniku. Tako vas spletna stran prepozna, ter si zapomni vaše podatke.


  Seznam piškotkov, katere uporabljamo v podjetju Presentia d.o.o.
  Naziv piškotka Uporaba piškotka
  Veljavnost Dodaten opis uporabe
  pettabs Prikaz scroll menuja o Strežnikih Seja presentia.si
  _utma Statistika ogledov spletne strani 2 leti Google Analytics
  _utmb Statistika ogledov spletne strani 30 minut Google Analytics
  _utmc Statistika ogledov spletne strani Seja Google Analytics
  _utmz Statistika ogledov spletne strani 6 mesecev Google Analytics
  datr, lu,sub,p,act Facebook okno 6 mesecev Facebook.com

Različica 1.4 (01.06.2013) Dodan 12. člen : Varovanje podatkov in O piškotkih
Različica 1.3 (01.02.2013) Dodan 11. člen : Sprememba paketa gostovanja
Različica 1.2 (20.5.2010) Spremenjen 4. Člen: Odgovornosti in dolžnosti naročnika (dodana točka 2.)
Različica 1.1 (20.11.2008) Spremenjen 5. Člen: Registracija, prenos in podaljšanje domene (dodana točka 5.)

Presentia d.o.o. 01.02.2013
Vse cene so brez ddv.

Vas še nismo prepričali? Preberite si, kaj o nas in naših storitvah menijo naše stranke.
Preberite mnenja
Nahajate se v: